За нас

Като част от "ПЕРФЕКТ 1 ТАКСИ ЕООД" QLST е специализирана в превоза на пътници с таксиметрови автомобили и отговаря на всички законови изисквания относно лиценз, разрешителни за упражняване на дейността и застраховките към нея. На тази страница сме поместили сканирано копие на разрешителното за извършване на дейността. Всички места в нашите автомобили са застраховани на максималния възможен лимит. Нашите автомобили са под постоянен технически контрол с което се грижим за вашата безопастност, а водачите ни подлежат на постоянни предпътни прегледи.


Всички наши служители владеят английски език, а една част от тях също така владеят, както румънски така и руски език. Ние предлагаме качествен, спокоен и най-вече безопасен транспорт на достъпни цени.

Bookie Paddy Power pbetting.co.uk location at United Kingdom